Julkaisutiedot/Tietosuoja
Olet tässä:   > Aloitussivu  > Julkaisutiedot/Tietosuoja  

Julkaisutiedot

WERZALIT Deutschland GmbH

 

© Copyright 2002 WERZALIT Deutschland GmbH, Oberstenfeld, Saksa. Kaikki oikeudet pidätetään. Esiintyvät tekstit, kuvat, grafiikat, äänet, animaatiot ja videot sekä niiden asettelu WERZALITin web-sivuilla on suojattu tekijänoikeuslain nojalla ja muilla tekijänoikeuksia puolustavilla asetuksilla.

 
Ei takuuta

Tämä web-sivusto on laadittu huolellisesti. Siitä huolimatta WERZALIT ei voi taata sen sisältämien tietojen virheettömyyttä ja tarkkuutta. WERZALIT ei ota vastuuta mistään vahingoista, jotka seuraavat suoraan tai epäsuorasti tämän web-sivuston käyttämisestä, jos kyseessä ei ole WERZALITin tahallinen tai karkea laiminlyönti.

 

Jos teillä on kysymyksiä koskien Internet-sivujamme tai haluatte lisätietoja tuotteistamme, voitte ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen .

 
1. Online-tarjouksen sisältö

WERZALIT Deutschland GmbH ei takaa minkään esille pannun tiedon ajankohtaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai laatua. WERZALIT Deutschland GmbH ei pääsääntöisesti hyväksy mitään takuuseen perustuvia vaatimuksia, jotka koskevat aineellisia tai aineettomia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet esitettyjen tietojen käyttämisestä tai käyttämättömyydestä tai jotka ovat aiheutuneet virheellisten tai epätäydellisten tietojen käyttämisestä, jos kyseessä ei ole ollut WERZALITin tahallinen tai karkea laiminlyönti.


Kaikki esitetyt tarjoukset annetaan vapaasti ja sitoumuksetta. WERZALIT pidättää nimenomaisesti oikeuden tehdä sivujen osiin tai koko tarjoukseen muutoksia ja lisäyksiä tai poistaa siitä osia tai muuttaa sen julkistusta tilapäisesti tai lopullisesti ilman erillistä ilmoitusta.

 
2. Viittaukset ja linkit

Vastuusitoumus koskee suoria tai epäsuoria viittauksia muihin Internet-sivustoihin ("linkit"), jotka eivät ole WERZALIT Deutschland GmbH:n vastuulla, vain siinä tapauksessa, että WERZALIT tuntee kyseisten sivustojen sisällön ja WERZALITilla on tekniset valmiudet estää niiden käyttö, jos ne sisältävät lainvastaista aineistoa. WERZALIT painottaa nimenomaisesti, että linkitetyillä sivuilla ei ole todettu olevan lainvastaista aineistoa silloin, kun linkit on luotu. WERZALIT ei ole vaikuttanut millään tavalla linkitettyjen sivujen nykyiseen ja tulevaan ulkoasuun, sisältöön tai tekijänoikeudelliseen asemaan. Sen vuoksi WERZALIT Deutschland GmbH sanoutuu irti kaikkien linkitettyjen sivustojen kaikista sisällöistä, joita on muutettu sen jälkeen, kun linkit on luotu. Tämä kannanotto koskee kaikkia Internet-tarjouksen sisältämiä linkkejä ja viittauksia sekä WERZALITin asettamiin vieraskirjoihin, keskustelufoorumeihin ja postituslistoihin tehtyjä ulkopuolisia kirjauksia. Vastuu lainvastaisista, virheellisistä tai epätäydellisistä sisällöistä ja erityisesti vahingoista, jotka aiheutuvat sellaisten esitettyjen tietojen käyttämisestä tai käyttämättömyydestä, on yksin kyseisen viitesivuston ylläpitäjällä, eikä sillä taholla, joka on linkkejä asettamalla vain viitannut näihin sivustoihin.

 
3. Tekijänoikeudet ja tavaramerkkioikeudet

WERZALIT Deutschland GmbH noudattaa kaikissa julkaisuissa käytettyjen grafiikoiden, äänitallenteiden, videoleikkeiden ja tekstien tekijänoikeuksia, käyttää itse laatimiaan grafiikoita, äänitallenteita, videoleikkeitä ja tekstejä tai hyödyntää lisenssivapaita grafiikoita, äänitallenteita, videoleikkeitä ja tekstejä. Kaikki Internet-tarjouksessa mainitut ja mahdollisesti ulkopuolisen tahon tekijänoikeuslain nojalla suojaamat merkit ja tavaramerkit kuuluvat kokonaisuudessaan voimassa olevan tavaramerkkioikeuden piiriin ja ovat kyseisten haltijoidensa omaisuutta. Pelkän viittauksen perusteella ei voida tulla siihen johtopäätökseen, että tavaramerkki ei olisi ulkopuolisen tahon suojaama tavaramerkki!
WERZALITin itse luomien objektien tekijänoikeudet (copyright) kuuluvat yksin WERZALITille. Sellaisten grafiikoiden, äänitallenteiden, videoleikkeiden ja tekstien monistaminen tai käyttäminen muissa elektronisissa tai painetuissa julkaisuissa on kielletty ilman WERZALIT Deutschland GmbH:n nimenomaista lupaa.

 
4. Oikeudelliset tiedot

WERZALIT Deutschland GmbH iloitsee vierailustanne tällä web-sivustolla ja tuotteitamme kohtaan osoittamastanne mielenkiinnosta. Kaikki WERZALIT Deutschland GmbH:n web-sivustolla kerättävät henkilökohtaiset tiedot tallennetaan vain teille annettavien palvelujen parantamiseksi, tuotetietojen lähettämiseksi teille tai teille suunnattujen palvelutarjousten laatimiseksi. WERZALIT Deutschland GmbH vakuuttaa, että tietojanne käsitellään luottamuksellisesti voimassa olevan tietosuojalain edellyttämällä tavalla.

 
5. Tietosuoja

Jos Internet-tarjous mahdollistaa henkilökohtaisten tietojen tai yritystietojen antamisen (sähköpostiosoitteet, nimet, osoitteet), näiden tietojen antaminen on käyttäjälle vapaaehtoista. Kaikkien tarjottavia palveluja – sikäli kuin se on teknisesti mahdollista ja tarkoituksenmukaista – voidaan käyttää myös siinä tapauksessa, että tällaisia tietoja ei anneta tai jos tiedot annetaan anonyymisti tai käyttäen pseudonimeä. Tarjoustietojen tai muiden vastaavien tietojen yhteydessä ilmoitettujen yhteystietojen, kuten postiosoitteiden, puhelin- ja faksinumeroiden ja sähköpostiosoitteiden käyttäminen ulkopuolisen tahon toimesta muiden kuin nimenomaisesti pyydettyjen tietojen lähettämiseksi, ei ole sallittua. Tätä kieltoa rikkovia ns. roskapostin lähettäjiä vastaan ryhdytään oikeustoimiin.

 
6. Tämän vastuuvapauslausekkeen oikeudellinen vaikutus

Tämä vastuuvapauslauseke on osa sitä Internet-tarjousta, josta viitattiin tälle sivulle. Jos jotkut tämän tekstin osat tai yksittäiset muotoilut eivät vastaa, eivät vastaa enää tai eivät vastaa täydellisesti voimassa olevaa lakia, se ei vaikuta muiden kyseisen asiakirjan osien pätevyyteen.

 
7. Käyttöoikeustodistus

WERZALITin Internet-sivuilla oleva aineeton omaisuus, kuten patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet, on suojattu. Tämän web-sivuston kautta ei luovuteta mitään käyttöoikeuksia WERZALITin tai muiden tahojen aineettomaan omaisuuteen.

 

We use products of wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) for marketing and optimization purposes. These products collect and process your personal data and use it to create usage profiles under a pseudonym. These usage profiles are fully anonymized where possible and appropriate. We and wiredminds employ cookies and/or Web beacons (also known as tracking pixels) on this website. We transfer the data we collect about you, which may also include personal data, to wiredminds or wiredminds gathers this data directly. wiredminds is entitled to use information that you leave behind by visiting our Web sites to create anonymized usage profiles. The data collected shall not be used to personally identify visitors to this website without the express permission of the party affected and shall not be merged with personal data about the bearer of the pseudonym. Any IP addresses recorded are anonymized immediately by deleting the last number block. Permission to collect and store data in the future may be revoked at any time.

 

Exclude from tracking.

WERZALIT Deutschland GmbH

Gronauer Straße 70

D-71720 Oberstenfeld

 

Puh.:
+49 (0) 70 62/50 - 0
Faksi:
+49 (0) 70 62/50 - 208

 

Sähköposti:

 
PAIKKA- JA REKISTERITIEDOT

 

Julkaisija ja sisällöstä vastaava taho:
WERZALIT Deutschland GmbH
Gronauer Straße 70
D-71720 Oberstenfeld

 

Toimipaikka: Oberstenfeld
Stuttgartin käräjäoikeuden kaupparekisteri
HRB 764515

 

Toimitusjohtaja:
Mag. Martin Troyer

 © 2019 
WERZALIT Deutschland GmbH

Gronauer Straße 70
D-71720 Oberstenfeld

Puhelinkeskuksen aukioloajat:
ma–to 7.00 - 12.00
  13.00 - 16.45
pe 7.00 - 12.00
+49-(0)7062 / 50 - 0

Faksi:
+49-(0)7062 / 50 - 208