HOME
 | 
PRODUKTY
 | 
SERWIS
 | 
AKTUALNOŚCI
 | 
FIRMA
 | 
KONTAKT
Nota prawna/Ochrona danych osobowych
Jesteś w tym miejscu:   > Home  > Nota prawna/Ochrona danych osobowych  

Nota prawna

WERZALIT Deutschland GmbH

 

© Copyright 2002 WERZALIT Deutschland GmbH, Oberstenfeld, Niemcy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafiki, materiał dźwiękowy, animacje i filmy, jak również ich rozmieszczenie na stronach internetowych WERZALIT podlegają ochronie prawem autorskim i innymi ustawami ochronnymi.

 
Brak gwarancji

Niniejsza strona WWW została przygotowana z najwyższą starannością. Mimo to firma WERZALIT nie może zagwarantować braku błędów ani dokładności udostępnianych informacji. Firma WERZALIT wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody, powstałe bezpośrednio bądź pośrednio z korzystania z niniejszej strony WWW, o ile szkody te nie będą polegały na umyślnym działaniu bądź rażącym zaniedbaniu ze strony firmy WERZALIT.

W razie dodatkowych pytań dotyczących nasze strony WWW lub naszych produktów, prosimy pisać drogą elektroniczną na adres .

 
1. Zawartość oferty online

WERZALIT Deutschland GmbH nie ponosi w żadnym stopniu odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. Wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec firmy WERZALIT Deutschland GmbH, odnoszące się do szkód materialnych lub moralnych, spowodowanych wykorzystaniem bądź niewykorzystaniem przedstawionych informacji wzgl. spowodowanych wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji, zasadniczo są wykluczone, o ile ze strony firmy WERZALIT nie dojdzie do jawnego umyślnego lub, będącego wynikiem rażącego zaniedbania, przewinienia.

 

Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Firma WERZALIT wyraźnie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, uzupełnień lub usuwania fragmentów stron lub całej oferty bez specjalnego informowania o tych działaniach, a także do czasowego lub ostatecznego zaprzestania publikacji.

 
2. Odwołania i łącza

W wypadku bezpośrednich lub pośrednich odwołań do obcych stron internetowych („Łącza"), zlokalizowanych poza obszarem odpowiedzialności firmy WERZALIT Deutschland GmbH, obowiązek ponoszenia odpowiedzialności zaistniałby wyłącznie wówczas, gdyby firma WERZALIT posiadała wiedzę o treści tych stron, a także gdyby firma WERZALIT miała możliwości techniczne do zablokowania korzystania z treści naruszających przepisy prawne, i gdyby uznała swoje działania w tym zakresie za możliwe do przyjęcia.
Firma WERZALIT oświadcza niniejszym wyraźnie, że w chwili wstawienia łączy, nie stwierdzono obecności nielegalnych treści na stronach, do których łącza te przekierowują. Firma WERZALIT nie ma żadnego wpływu na bieżący oraz przyszły wygląd, zawartość ani autorstwo powiązanych stron. Z tego powodu firma WERZALIT Deutschland GmbH wyraźnie odcina się od wszystkich treści wszystkich powiązanych strony, które zostały zmienione po wstawieniu łączy. Stwierdzenie to dotyczy wszystkich wstawionych na stronie internetowej łączy i odwołań, a także obcych wpisów w administrowanych przez firmę WERZALIT księgach gości, na forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, w szczególności za szkody, spowodowane wykorzystaniem bądź też niewykorzystaniem prezentowanych w taki sposób informacji, odpowiedzialność ponosi sam administrator strony, do której będzie prowadziło łącze, nie zaś ten, który jedynie prezentował łącza odwołujące się do danej publikacji.

 
3. Prawo autorskie i prawo oznaczeń odróżniających

Firma WERZALIT Deutschland GmbH czyni starania, by we wszystkich publikacjach były przestrzegane prawa autorskie użytych grafik, dokumentów dźwiękowych, filmów wideo i tekstów, stara się wykorzystywać własne grafiki, dokumenty dźwiękowe, filmy wideo i teksty lub korzysta z darmowych grafik, dokumentów dźwiękowych, filmów wideo i tekstów.
Wszystkie wyszczególnione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez stronę trzecią znaki markowe i towarowe podlegają bez wyjątku przepisom danego prawa oznaczeń odróżniających oraz praw posiadania należących do danego zarejestrowanego właściciela. Nie można wyłącznie na podstawie samego wymienienia wyciągać wniosku, że znaki markowe nie są chronione przez prawa osób trzecich!
Prawa autorskie chroniące obiekty stworzone przez firmę WERZALIT pozostają własnością firmy WERZALIT. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, filmów wideo oraz tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody firmy WERZALIT Deutschland GmbH jest zabronione.

 
4. Informacje ustawowe

Firma WERZALIT Deutschland GmbH dziękuje za odwiedzenie niniejszej strony i zainteresowanie oferowanymi produktami. Wszelkie dane osobowe pozyskane na stronie WERZALIT Deutschland GmbH są gromadzone wyłącznie w celu utrzymywania indywidualnych relacji, przesłania informacji o produktach lub przedstawienia oferty dostępnych usług. Firma WERZALIT Deutschland GmbH gwarantuje, że wszystkie dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, będą przetwarzane w sposób poufny.

 
5. Ochrona danych osobowych

Jeżeli w ramach oferty internetowej zaistnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub służbowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), wówczas wyjawienie tych danych ze strony użytkownika opiera się wyraźnie na jego wolnej woli. Korzystanie z usług i zapłata za nie jest - o ile jest to technicznie możliwe i wykonalne - dozwolone również bez podawania takich danych, wzgl. przy podaniu danych anonimowych lub pseudonimu. Korzystanie z upublicznionych w ramach noty prawnej lub porównywalnych informacji danych kontaktowych, jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów, jak również adresy e-mail, przez osoby trzecie w celu przesłania informacji, które nie są w sposób wyraźny wymagane, nie jest dozwolone. W przypadku naruszenia tego zakazu zastrzega się wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec osób rozsyłających tzw. spamy.

 
6. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część oferty internetowej, z której skierowane było odniesienie na tę stronę. O ile fragmenty lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadałyby całkowicie lub w części obowiązującemu stanowi prawnemu, nie narusza to pozostałych części dokumentu w ich treści i zakresie obowiązywania.

 
7. Wskazówka dotycząca licencji

Prezentowana w internecie treść firmy WERZALIT zawierająca własność intelektualną, taką jak patenty, marki i prawa autorskie, podlega ochronie. Na tej stronie nie udziela się licencji na użytkowanie intelektualnej własności firmy WERZALIT lub stron trzecich.

 
8. Privacy Statement

We use products of wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) for marketing and optimization purposes. These products collect and process your personal data and use it to create usage profiles under a pseudonym. These usage profiles are fully anonymized where possible and appropriate. We and wiredminds employ cookies and/or Web beacons (also known as tracking pixels) on this website. We transfer the data we collect about you, which may also include personal data, to wiredminds or wiredminds gathers this data directly. wiredminds is entitled to use information that you leave behind by visiting our Web sites to create anonymized usage profiles. The data collected shall not be used to personally identify visitors to this website without the express permission of the party affected and shall not be merged with personal data about the bearer of the pseudonym. Any IP addresses recorded are anonymized immediately by deleting the last number block. Permission to collect and store data in the future may be revoked at any time.

 

Exclude from tracking.

WERZALIT Deutschland GmbH

Gronauer Straße 70

D-71720 Oberstenfeld

 

Tel: +49 (0) 70 62/50 - 0
Fax: +49 (0) 70 62/50 - 208

 

E-mail:

 
SIEDZIBA I REJESTR

 

Wydawca i podmiot odpowiedzialny za treść:


WERZALIT Deutschland GmbH
Gronauer Straße 70
D-71720 Oberstenfeld

 

Siedziba: Oberstenfeld

Rejestr handlowy Sąd rejonowy Stuttgart
HRB 764515

 

Dyrektor zarządzający:
Mag. Martin Troyer